Huta Będzin

Huta Będzin

hutnik-hutaHuta Będzin S.A. firma zajmująca się przetwórstwem stali na ul. Siedleckiej w Będzinie. Między 1889 a 1890 r. została powołana do życia Będzińska Walcownia Cynku z której po wielu przekształceniach powstała Huta Będzin. W momencie powstania przedsiębiorstwa był to największy producent blach w całym państwie którego udział sięgał 45% produkcji całego Królestwa Polskiego. Przez lata poddana wielokrotnym przekształceniom, reformom i zmianom profilu produkcji – zawsze jednak hutniczej. Po II wojnie światowej jako państwowe przedsiębiorstwo PRL nastawiono produkcję na pręty, kształtowniki i blachy z metali nieżelaznych. Zbankrutowała po 2009 roku po tym jak huta postawiona została w stan likwidacji z powodu wielomilionowych długów.
Banner-steel-mills